MENU

KEDUDUKAN ZON-ZON MPKK , AHLI MAJLIS & PEGAWAI PENYELARAS KAWASAN (AREA OFFICER)

Pada awal tahun 2010, MPKK telah menyusun semula perjalanan dan peranan pegawai kawasan supaya ianya dapat di intergrasikan dengan  Program LA21.

PERANAN PEGAWAI KAWASAN (AREA OFFICER)

  • Sebagai  ‘Laison Officer‘ atau pegawai perhubungan di antara majlis dengan masyarakat (JKP) dan berkejar rapat dengan Ahli  Majlis.
  • Menyelaras Program LA21 dan juga Program Kemasarakatan yang lain.
  • Mendengar  dan peka terhadap permasalahan  dan  aduan masyarakat.
  • Menyelaras dan menghadiri Majlis Dialog dan mesyuarat  JKP.
  • Memantau kerosakan kemudahan awam / infrastruktur dan melaporkannya dalam mesyuarat Majlis.
  • Memberikan     perkhidmatan / penyampaian /  penerangan kepada masyarakat  setempat

Senarai  "Area Officer" dan Ahli Majlis beserta Zon yang dipertanggungjawabkan – Sesi 2015/2016 (sila klik untuk senarai nama terkini)

Kemaskini Terakhir: Isnin, 6 Julai 2020 - 1:23pm