MENU
  1. Kedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) Negeri Kedah 1995 (Pindaan) 2015

Kaedah yang digubal dibawah seksyen 58 Akta 172 bagi pentadbiran permohonan untuk kebenaran merancang dan kenaan fee berkaitan.

 

  1. Kaedah-kaedah Caj Pemajuan Negeri Kedah 2015

Kaedah 3(1) memperuntukkan phak berkuasa perancang tempatan boleh menggenakan caj pemajuan ke atas mana-mana permohonan pemajuan.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 10:49am