MENU

Unjuran Penduduk Bandar Tahun 2004 - 2020

Kawasan Perumahan 2004 2005 2010 2015 2020 KPPT (%) 2004 - 2020
Kulim 70,293 73,183 79,144 85,309 89,658 1.53
Padang Serai 17,227 17,661 18,830 20,548 22,004 1.54
Sungai Karangan 4,453 5,925 7,186 8,872 10,009 5.19
Padang Meha 3,421 3,793 5,701 8,609 10,002 6.94
Lunas 10,624 11,206 12,557 13,418 15,027 2.19
Kelang Lama 33,043 34,254 35,665 37,980 40,006 1.20
Sungai Seluang 12,448 13,191 15,927 18,247 20,017 3.01
Sungai Kob 9,313 9,733 10,825 12,574 20,006 4.89
Jumlah Penduduk Bandar 143,635 149,495 172,948 188,076 226,729 2.89

Sumber:  Laporan RTD Kulim Tahun 2004 - 2020
Nota : Jumlah Penduduk Bandar - Kawasan Penempatan yang mempunyai jumlah penduduk > 10000 orang.

  • Menjelang tahun 2020 penduduk bandar Kulim dijangka seramai 226,729 orang (80.47%)
  • Merujuk RSN Kedah  Kulim dijangka mempunayi penduduk bandar seramai 265,013 orang (94.6%) menjelang tahun 2020

PENDUDUK & SUMBER  MANUSIA DAERAH KULIM

Kemaskini Terakhir: Khamis, 21 Januari 2021 - 12:36pm