MENU

 

VISI

MENERAJU PENGURUSAN KEWANGAN YANG CEKAP DAN EFISYEN DENGAN MENGEKALKAN KESTABILAN KEDUDUKAN KEWANGAN MPKK 
 
MISI
PENGURUSAN KEWANGAN MAJLIS YANG BAIK DENGAN MENGEKALKAN KEDUDUKAN KEWANGAN YANG KUKUH DI SAMPING MEMASTIKAN MPKK TERUS MEMBERIKAN PERKHIDMATAN YANG TERBAIK KEPADA RAKYAT
 
OBJEKTIF
•MEMANTAPKAN KEDUDUKAN KEWANGAN MAJLIS
•MEMPELBAGAIKAN SUMBER HASIL MAJLIS
•MENINGKATKAN KEBERKESANAN DAN TADBIR URUS KEWANGAN 
 
FUNGSI BAHAGIAN
 
Fungsi Bahagian Perolehan dan Aset
 
•Mengurus dan menyelaras perolehan melalui tender awam, sebut harga dan pemintaan pembelian dan pesanan tempatan.
•Memberi khidmat nasihat berkaitan peraturan perolehan 
•Memaklumkan pekeliling perbendaharaan yang berkaitan dengan perolehan
 
 
Fungsi Bahagian Akaun
 
•Mengendali, mengurus dan memastikan sistem perakaunan Majlis berjalan dengan lancar dan bertepatan dengan peraturan kewangan 
•Menyediakan penyata kewangan tahunan dan bulanan dalam masa yang di tetapkan 
 
 
Fungsi Bahagian Hasil
 
•Merancang usaha-usaha untuk meningkatkan hasil majlis 
•Menyelia pengurusan hasil Majlis 
•Menganalisa maklumat mengenai hasil-hasil Majlis dan membuat jangkaan hasil Majlis pada masa akan datang 
Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 10:49am