MENU

 

 

VISI
Menjadikan Kulim Bandar Dalam Taman Menjelang 2015

MISI
Meningkatkan Keindahan Bandar Melalui Perancangan Landskap Yang Berkesan, Penanaman Pokok Teduhan, Penyediaan Landskap Kejur,  pencahayaan bandar serta tingkatkan Kerjasama Agensi Kerajaan, Pihak Swasta Dan Penglibatan Masyarakat Demi Kesejahteraan Rakyat.

Fungsi Jabatan

1. Memproses dan meluluskan pelan landskap

2. Menyelenggara landskap, pokok teduhan dan aduan awam

3.Membangunkan pengindahan Bandar dari segi landskap dan     kemudahan rekreasi

4. Merancang dan mengawal pembangunan landskap

5. Merancang dan melaksana program pembangunan landskap

6. Menyediakan kemudahan riadah yang lengkap dan memenuhi kehendak semasa

7. Khidmat nasihat teknikal landskap

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 10:49am