MENU

 

VISI
Memastikan setiap pegangan di dalam Daerah Kulim dikenakan cukai taksiran selaras dengan perkhidmatan yang disediakan berkualiti, selesa, sejahtera dan adil bagi seluruh masyarakat Kulim amnya
 
MISI
Kami menjamin nilaian /taksiran dibuat dengan adil dan saksama
 
OBJEKTIF JABATAN
 
1.Menyelaras dan mengemaskini  kelulusan Pelan Perancangan Gunatanah  dan kelulusan Pelan Bangunan :-
 
- Pelan kawasan Pembangunan Perumahan, Perniagaan & Indstri
- Pelan Komplek Perniagaan
- Pelan Rumah Sesebuah/Banglo
- Pelan Kampung-kampung Baru & Tersusun
- Pelan Bangunan Kerajaan Persekutuan
- Pelan Bangunan Kerajaan Negeri
- Pelan Bangunan Majlis
 
2.Memproses Nilaian Taksiran mengikut kategori kegunaan Tanah dan Bangunan.
 
3.Memproses kemasukan data pegangan bercukai ke komputer dan Mesyuarat Bulanan MPK bagi tujuan:- 
- Pengesahan Cadangan Nilaian Tahunan dan kadar kutipan 
- Penetapan Tarikh kuatkuasa
- Permakluman jumlah taksiran kepada pembeli/pemilik/pelanggan  
 
4.Mendengar Rayuan dan Bantahan jika terdapat masalah berbangkit. 
 
5.Bertindak sebagai Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penilaian  Majlis.
 
6.Menyemak serta memproses Pindah Milik Pegangan bercukai.
 
7.Memproses Permohonan Carian Rasmi Pegangan Bercukai. 
 
8.Mengemaskini/Penyelenggaraan rekod /maklumat pegangan bercukai .
 
9.Membuat laporan dan penyelaras  Jernal Lapor Kosong , Lapor Roboh/runtuh.
 
 
FUNGSI BAHAGIAN
 
Bahagian Cukai Taksiran
1.Meyediakan Nilaian Tahunan bagi pegangan baru 
2.Menyediakan Senarai Nilaian.
3.Menyediakan Kertas Kerja Mesyuarat J/kuasa Tetap
4.Mengemaskini dan kemasukkan maklumat pegangan bercukai. 
5.Semakan Caruman Membantu Kadar (CMK) 
6.Penyediaan Notis Pemberitahuan Cukai Taksiran(Jadual C)
7.Mendengar Rayuan dan Bantahan 
 
 
Bahagian Semakan Cukai Taksiran
1.Mengemaskini rekod maklumat/ data pegangan bercukai.
2.Menyediakan Senarai Nilaian pindaan/tambahan
3.Penyediaan Notis Pemberitahuan Cukai Taksiran(Jadual B)
4.Menyiasat/lawat periksa bangunan roboh dan terbakar.
5.Memproses Permohonan Remisi bagi bangunan yang tidak diduduki.(Lapor kosong)
6. Penyediaan jernal dan Kertas Kerja Jadual A (Hapuskira)
7.Menyiasat aduan berkaitan Cukai Taksiran.
 
Bahagian Pentadiran dan Perkhidmatan Kaunter
1.Merekod surat – menyurat.
2.Memproses carian rasmi pegangan bercukai 
3.Memproses permohonan pindah milik pegangan 
4.Memproses permohonan Lapor Kosong pegangan
5.Perkhidmatan kaunter.

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 10:49am