MENU

INOVASI DALAM ORGANISASI

Bagi mencapai taraf organisasi berprestasi tinggi, MPKK telah mempergiatkan usaha untuk memupuk budaya inovasi di kalangan anggotanya. dalam usaha melahirkan anggota-anggota yang berinovatif. Pihak pengurusan juga harus menunjukan minat terhadap perkembangan inovasi dan kreatif di peringkat yang tinggi. Sentiasa memberi peluang kepada anggota dengan menyokong setiap projek yang di usahakan.

Dengan wujudnya kumpulan-kumpulan MPKK yang berfikiran kratif fan inovatif dengan pembelajaran berterusan banyak idea baru terutama dalam penjimatan kos  dan masa , serta meningkatkan kualiti sistem peyampaian kepada pelanggan sekaligus kepuasan pelanggan dapat dicipta.

Semoga MPKK terus berkarya dengan inovasi dan kreativiti yang dapat memberi manfaat kepada jabatan serta pelanggan.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 10:49am