MENU

Pengenalan

Penyusunan semula Bahagian Pengurusan Maklumat merujuk kepada kepada fungsi utama bahagian ini dibangunkan. Ekoran daripada itu, BPM diwujudkan untuk tujuan merancang, melaksana, menyelaras dan memantau pembangunan ICT jabatan.

Selaku tunjang utama dalam penyampaian teknologi kepada jabatan, BPM  telah mewujudkan dasar-dasar bagi ketetapan menjadi landas-landas yang berperanan untuk menggubal, membangun, memantau dan menyelaras pembangunan serta pelaksanaan dasar jabatan mengenai teknologi maklumat, komunikasi serta multimedia.

- Dasar keselamatan ICT

- Garis Panduan penggunaan Media Sosial

-Prosedur Enkripsi Maklumat Terperinci Terperingkat

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 14 April 2021 - 10:49am