MENU

Kulim 21.5.2019 - Perhimpunan Bulanan anggota Majlis Perbandaran Kulim Kedah bagi bulan Mei 2019. Majlis perhimpunan kali ini di uruskan oleh Jabatan Bangunan MPKK.