MENU


 

NAMA : TN HAJI MD NORDIN BIN HAJI YAHYA, AMK.,BCK.
GELARAN JAWATAN : PEGAWAI TADBIR NEGERI
TARIKH LAHIR : 09 DISEMBER 1959
GRED JAWATAN :  N54
ALAMAT SURAT-MENYURAT :  -
PENDIDIKAN - B.SOC.SC.(HONS)USM
- M.SC.(LAD), UITM
HOBI : -
SUKAN : -

KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIPERTUA  MAJLIS PERBANDARAN KULIM

BIL. TARIKH TEMPAT BERTUGAS
1. 02.02.1985 Dilantik sebagai Peg.Tadbir N3 di Pej. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
2. 01.04.1985 - 31.07.1987 Bertukar ke Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Alor Setar Kedah sebagai Pen.Pengarah anah Dan Galian (Bahagian Pengambilan)
3. 01.08.187 - 15.02.1992 Bertukar ke Pejabat Setiausaha kerajaan Negeri kedah (Perkhidmatan)
4. 16.02.1992 - 14.06.1995 Bertukar sebagai Pentadbir Tanah Daerah Kubang Pasu
5. 15.06.1995 - 30.07.1997 Bertukar ke Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Kedah
6. 01.08.1997 - 28.02.2000 Bertukar ke Pejabat Tanah Padang Terap (N3)
7. 01.03.2000 - 30.11.2001 Bertukar ke Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.
8. 01.12.2001 - 09.01.2003 Bertukar sebagai ketua Pen.Peg.Daerah (Tanah) di Pejabat Daearh Dan Tanah Sik
9. 10.01.2003 - 13.08.2003 Bertukar ke Pej Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - N41)
10. 14.08.2003 - 30.10.2006 Bertukar sebagai Pengarah Institut Pengurusan Kedah memangku Gred N48.
11. 01.11.2006 - 30.11.2008 Dipinjamkan sebagai Pengurus Besar Yayasan Islam Negeri Kedah.
12. 01.12.2008 - 15.08.2009 Bertukar sebagai Pentadbir Tanah Kuala Muda (N52).
13. 16.08.2009 - 16.07.2011 Bertukar ke Pej Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah sebagai Pen. Setiausaha Kerajaan N54 (Bahagian Sumber Manusia).
14. 17.07.2011 - 08.07.2013 Bertukar ke Pej Daerah Pendang, memangku Pegawai Daerah Pendang Gred N54.
15. 09.07.2013 - 09.08.2014 Bertukar ke Pej Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (Pusat Teknologi Maklumat, Negeri kedah) memangku Pengarah N54.
16. 10.08.2014 - Sekarang Bertukar ke Majlis Perbandaran Kulim memangku jawatan Yang Dipertua MPKK (Gred N54)
Last Updated: Tuesday, 9 October 2018 - 4:02pm