MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN SECARA BULANAN 2019

JANUARI - JUN

APLIKASI
JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
Taksiran online
279
64.43
491 113.39 144 33.26 69 15.94 52 12.01 44 10.16
Lesen online
2
0.46
0 0.00 0 0.00

0

0.00 0 0.00 0 0.00
Kompaun online 
366
84.53
353 81.52 116 26.79 144 33.26 114 26.33 67 15.47
Sewaan online
2
0.46
1 0.23 1 0.23 1 0.23 2 0.46 2 0.46
e-aduan
288
66.51
63 14.55 222 51.27 263 60.74 218 50.35 165 38.11
Osc online 12 2.77 63 14.55 27 6.24 24 5.54 0 0.00 0 0.00
E-tempah 15 3.46 18 4.16 23 6.31 18 4.16 9 2.08 21 4.85

JULAI – DISEMBER

APLIKASI
JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
BIL
%
Taksiran online
80 18.48 156 36.03 63 14.55 48 11.09 84 19.4 60 13.86
Lesen online 0

0.00

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

0.00

0 0.00
Kompaun Online
133 30.72 85 19.63 120 27.71 111 25.64 87 20.09 220 50.81
Sewaan online
0

0.00

3 0.69 1 0.23 4 0.92 7 1.62 3 0.69
e-aduan 300 69.28 120 27.71 233 53.81 302 69.75 298 68.82 291 67.21
Osc online 0 0.00 0 0.00

0

0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
E-tempah 11 2.54 21 4.85 21 4.85 12 3 24 5.54 33 7.62